Escola de Colpbol

Desitges entrenar a Colpbol?

Vols una escola de Colpbol en el teu entorn?

T’agradaria tindre l’activitat de Colpbol extraescolar en el centre?

La resposta la tens en l’Escola de Colpbol

Informa’t i solicita-la en colpbol@colpbol.es o escola@colpbol.es

Inscriu-te  Autorització  Autoritze al meu fill / a que participe en l’activitat mencionada.

  Així mateix faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques que es puguen adoptar en cas d’extrema urgència i sota l’adequada direcció facultativa, renunciant expressament a exigir cap responsabilitat per lesió que puga originar-se de les activitats realitzades.

  També autoritze la utilització de les dades de càracter personal d’aquest formulari i les imatges per a l’ús exclusiu de la gestió administrativa i com a suport gràfic a la web, fullets i mitjans de comunicació.

  escola-colpbol-03
  diputacio

  La Diputacio de València col.labora en l’Escola de Colpbol amb la subvenció de 16000€ per a les activitats de la mateixa per a la temporada 2022-2023.