Què és el Colpbol

colp

El Colpbol és una nova modalitat esportiva creada pel professor d’Educació Física Juanjo Bendicho, que en els darrers 20 anys s’ha consolidat com un nou referent esportiu, innovador i integrador, i amb unes grans potencialitats educatives.

El Colpbol naix a través d’un procés d’investigació-acció en la pràctica diària de les classes d’Educació Física. La seua gènesi és la recerca d’un esport d’equip que supere les limitacions educatives dels esports tradicionals. És a dir, un joc col•lectiu que fomente la màxima participació possible de tots els jugadors, siga quin siga el seu nivell fisicomotor i les seues condicions; que reduïsca al mínim les diferències individuals i exigisca una imprescindible col•laboració i comunicació col•lectiva per a aconseguir l’objectiu final del joc, el gol; és a dir, un vertader i autèntic JOC D’EQUIP.

Sorgix l’any 97 a València on es referma com una nova modalitat esportiva a través del treball escolar com un nou contingut dins l’àrea d’Educació Física a Primària i Secundària. Aquesta dinàmica trascendeix posteriorment a altres àmbits esportius amb les primeres competicions locals i comarcals i la seua vessant purament recreativa en xiquets i adults.

Definició

El Colpbol es defineix com un esport col•lectiu d’invasió disputat per dos equips mixtes formats per 7 jugadors en un espai clarament definit, la finalitat dels quals és introduir, a base de colpejos amb la mà, una pilota en la porteria contrària.

equip

Bases del joc

foto-4

Les bases del Colpbol són les característiques singulars del joc, que el fan innovador i diferent i li donen la seua personalitat i naturalesa pròpia. La pretensió fou crear un esport dinàmic, coeducatiu, integrador i solidari i a la vegada divertit i motivador. Els dos pilars fonamentals del Colpbol, que definixen la seua essència són la cooperació elevada a la màxima potència, és un joc al primer toc obligatòriament i la coeducació, en ser un joc sempre mixte. Estes són les bases del Colpbol:

Accentuació de l’esperit col•lectiu

El Colpbol és un esport que evita l’increment de les desigualtats, realçant l’esperit col•lectiu; un verdader esport en equip, un esport que fomenta la màxima participació de tots siga quin siga el seu nivell fisicomotor i que promou la màxima cooperació, suavitzant la gran càrrega d’individualisme d’altres esports de la seua mateixa categoria.

D’este propòsit bàsic sorgix la regla més genuïna i essencial del Colpbol i que el diferencia de qualsevol altre esport d’invasió: la pilota no pot atrapar-se ni retindre’s, només es pot colpejar i sobretot cap jugador pot mai colpejar la pilota dues vegades consecutivament; només podrà tocar el baló en el moment que un company, preferiblement, o un contrari ho hagen fet amb anterioritat.

Amb això matisem completament l’individualisme amb un joc en equip total. Mai un jugador pot crear joc per si sol i necessita sempre el suport dels companys, i no sols d’un, ja que la gran mobilitat de l’esfèrica i la impossibilitat d’immobilitzar-la o paralitzar-la fa a tots els membres de l’equip igual d’importants.

Esta dinàmica fa brollar un autèntic sentit de cooperació, d’equip, de treball comú i convertix el Colpbol en un agent socialitzador amb una gran càrrega de beneficis socioafectius associats, que es manifesten en l’alt grau d’implicació de tots en els objectius del grup, en els sacrificis i renúncies individuals per ajudar l’equip i en l’alt nivell d’autoestima que creix a sentir-se tots útils i necessaris dins del col•lectiu.

Fomenta l’esperit d’equip i a més promou un augment progressiu de la iniciativa personal en el joc per part de tots els participants.

espiritu colectivo

Coeducació i igualtat de gènere. Integració. Esport per a tots

integracion

D’altra banda el Colpbol és un esport que no diferencia ni provoca rebujos, especialment en la dicotomia entre xics i xiques. La coeducació és un dels pilars fonamentals del Colpbol. Naix com un esport originàriament i obligatòriament mixte. Un esport coeducatiu.

Esta participació conjunta de jugadors i jugadores la vivencien els participants d’una forma natural perquè el joc ha nascut així i tot això com a conseqüència del seu esperit integrador i pel caràcter no determinant de les capacitats físiques per a la seua pràctica, podent exercitar-se en unes condicions semblants tant per jugadors com per jugadores, potencialment amb les mateixes possibilitats d’èxit.

El Colpbol trenca la permanent i restrictiva dicotomia entre esport de xics i de xiques: handbol masculí-handbol femení, basquetbol masculí-basquetbol femení … i de criteris sexistes que diferencien esports de xics ( rugbi, futbol…) i esports de xiques (aeròbic, gimnàstica, dansa, voleibol…). El Colpbol és per a tots i totes i juguen junts. I ho veuen i ho perceben com una cosa normal perquè és una de les seues característiques pròpies.

I esta pretensió integradora no sols se circumscriu al punt de vista sexual sinó partix des d’una idea global; el propòsit és refermar un esport per a tots, sense cap exclusió, que no discrimine, en referència especial a la distinció entre els més hàbils i els menys competents des del punt de vista motor o els físicament més o menys capaços. Té un caràcter obert, no sols per als millors o més dotats.

De fet en la pràctica real del joc tots tenen una importància semblant, fet que es constata en una necessitat de tots els membres de l’equip per igual, al no poder destacar individualment ningú sense l’ajuda constant dels altres.

Superació d’estereotips

Per altre costat, el Colpbol és un esport que supera estereotips, tant tècnics com de comportament d’ altres esports. En primer lloc no hi ha un model indesitjable en què fixar-se. La connotació de l’esport d’alt rendiment influïx en la iniciació esportiva de forma negativa per la còpia de models tècnics erronis i sobretot models de comportament indesitjables ( agressivitat, fingiments, trampes, faltes de respecte, competitivitat exacerbada, insolidaritat). Este fet no és dona al Colpbol en no existir un model a copiar. I això, per altra banda, fomenta enormement la creativitat motriu pels propis jugadors donant respostes originals a les diferents situacions motrius a què s’enfronten.

foto-6

Igualtat d’oportunitats

igualdad

El Colpbol en la seua condició d’esport nou permet que tots els participants comencen de zero ja que no hi ha cap aprenentatge previ consolidat.

La desigualtat donada en l’aprenentatge dels esports tradicionals a causa dels coneixements i pràctiques prèvies de molts dels participants queda diluïda pel seu caràcter nou i innovador. Tots comencen de zero.

Èxit i autoestima

El joc té un alt percentatge d’èxits motrius. Este ve donat per diferents circumstàncies. En primer lloc per l’habilitat fonamental del Colpbol, el colpeig; esta habilitat natural i senzilla permet al jugador la seua execució amb èxit molt sovint. No sols té èxit qui colpeja el baló i marca gol, també qui colpeja executant un bon passe al company, o qui intercepta un passe de l’equip contrari o qui el colpeja allunyant-lo cap a una zona menys perillosa per al seu equip… Si l’educador o entrenador sap vehicular estes accions reforçant-les contínuament fa créixer el sentiment de competència del jugador, que és capaç, que és bo, la qual cosa incrementa el seu autoconcepte i la seua autoestima.

L’augment de l’autoestima i la consecució de xicotets èxits repercutix en una actitud més positiva, participativa i activa en l’esport i en l’activitat física en general i en el Colpbol en particular. Certs alumnes caracteritzats per la passivitat i la falta d’iniciativa s’integren a través del Colpbol amb una major rapidesa i facilitat en la pràctica esportiva. A part de, no menys important, possibilitar-nos la presentació d’activitats motrius cada vegada més complexes a l’alumnat que afrontarà des d’una disposició de confiança i creença en les seues pròpies possibilitats.

A més el sentiment d’integració al grup, de sentir-se útil i important en l’equip, crea relacions socials i llaços afectius des d’un punt de partida positiu i reconfortant i repercutix així mateix en eixe creixement personal.

En definitiva, la gran càrrega de beneficis a l’àmbit socioactitudinal ve donada per les qüestions anteriorment assenyalades: l’alt grau d’implicació de tots en els objectius del grup, el sacrifici i renúncies individuals per ajudar l’equip, l’alt nivell d’autoestima que creix en sentir-se tots útils i necessaris dins del col.lectiu i també per l’alt percentatge d’èxits motrius en el joc derivats de la senzillesa en la seua posada en acció i sobretot de la natural i fàcil execució de l’ habilitat fonamental del joc, el colpeig.

3

Dinamisme

dinamisme

El Colpbol és un esport que molt dinàmic, que permet un gaudi total dels participants, que ho vivencien com una activitat física plena. En la dinàmica de joc el baló no pot retindre’s i mai es para, la qual cosa augmenta el grau d’intensitat i plaer en la seua pràctica. És un esport molt motivant. Un esport que “enganxa” i que allà on s’introduix està guanyant-li terreny en el temps d’oci i joc dels xiquets i adolescents a altres modalitats tradicionalment més consolidades.

Riquesa motriu

El Colpbol és un esport molt ric des del punt de vista motriu. Permet una gran diversitat de gestos i accions tècniques basades en el colpeig donada la possibilitat que l’impacte al baló puga realitzar-se tant per l’aire, com arran de terra.

Este es duu a terme fonamentalment amb les mans, encara que poden utilitzar-se altres parts del cos com el braç, el cap o el tronc, la part superior del cos. Així mateix entren en acció habilitats bàsiques com la carrera, el bot, el gir, les habilitats perceptivomotrices, etc.

Tot este ventall de possibilitats tècniques junt amb la regla bàsica de l’únic toc convertixen el Colpbol en un esport amb nombroses accions espectaculars i de gran bellesa plàstica.

A més, te una vinculació tècnica i afectivosocial clara amb la pilota valenciana, especialmente amb la modalitat de raspall, amb la que compartix una gran varietat de gestos tècnics i colps característics.

motriz

Senzillesa. Atenció a la diversitat.

sencillez

Per altra banda el Colpbol està concebut com un joc reglamentàriament molt senzill, susceptible de ser utilitzat amb persones de qualsevol edat i condicions.

Amb esta simplicitat normativa pretenia en primer lloc facilitar la fluidesa del joc, afavorir la comprensió, evitar al màxim els conflictes i discrepàncies en la interpretació i ús pràctic de tota la normativa i impulsar la potencial introducció primerenca del Colpbol en edats més menudes i en col.lectius desfavorits o amb discapacitat.

El Colpbol permet disfrutar ininterrumpidament d’un joc fluid i continu.

Les bases assenyalades anteriorment fonamenten l’essència del Colpbol, i junt amb el progressiu creixement que en pocs anys ha experimentat tant en difusió com en nombre de practicants i competicions l’han convertit en un nou referent esportiu, que contribuïx d’una banda a l’educació integral dels xiquets i xiquetes en l’àmbit educatiu, oferix una alternativa nova per a la recreació de xiquets i adults i a més servix com una opció per a satisfer eixe desig de competir que tots tenim des d’uns paràmetres de màxima igualtat, de cooperació, de respecte i de verdader gaudi amb la pràctica esportiva.

Colpbol World

spain
colpbol-world