L’alumnat del Programa de Qualificació Professional Inicial de Chiva, en l’especialitat Operacions auxiliars

en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives, han organitzat un projecte d’activitats esportives per a l’educació en valors, en el que han participat els programes formatius de la comarca com són l’Escola Taller de la Mancomunitat, l’Escola Taller Vista Alegre de l’Ajuntament de Chiva i el Programa de Qualificació Professional Inicial de l’especialitat Administració de l’IES Marjana.

El projecte es va concretar en dos jornades esportives en què els alumnes dels diferents programes van disfrutar de partits de futbol, partides de pilota valenciana, frontó, tenis, així com l’aprenentatge d’un nou esport anomenat colpbol, en el que es fomenta la participació en igualtat, independentment de les característiques fisicodeportivas de l’alumnat.
L’objecte del projecte és la utilització de l’esport com a mitjà de socialització i educació, fent veure l’alumnat la importància de les normes i actituds positives i de responsabilitat aplicables a qualsevol àmbit de les seues vides.
A més, totes les activitats han sigut organitzades com una pràctica real dels alumnes i alumnes del Programa de Qualificació Professional Inicial de l’Ajuntament de Chiva, treballant així les seues estratègies organitzatives i competències de cara a millorar les seues posteriors possibilitats d’inserció en el mercat laboral.