VII Campus de Colpbol

Una setmana d’activitats fisicoesportives al voltant del Colpbol, atenent a uns criteris bàsics: l’esport educatiu, l’educació per a la salut […]