XIV trobada 2011

Els números són:

  • 3000 participants
  • 225 equips
  • 3 dies de competició
  • 2 seus