El Colpbol també està present a Euskadi tal com es por vore en el següent enllaç:

El Colpbol a Euskadi