Berlín és la ciutat triada per l’Associació Esportiva Colpbol per a iniciar el seu desenvolupament a Alemanya.

Berlín també s’ha convertit en ciutat Colpbol a través d’inclusió del mateix en diversos centres educatius, en un projecte esportiu-cultural per a famílies bilingües (espanol / alemany) i a través de la implementació de sessions en el projecte esportiu “Champions ohne Grenzen”. (campions sense fronteres)

Els joves germànics de gran varietat de procedències han pogut acostar-se a l’esport en equip en majúscules i gaudir del dinamisme del joc alhora que vivenciar l’esport basat en els valors que el Colpbol transmet: cooperació, integració, igualtat… i que són eix essencial també del projecte Champions desenvolupat a Alemanya entre altres pel nostre company Christian González.

El Colpbol com a instrument que contribueix i aporta, en aquest cas concret, respostes als refugiats, tractant d’eliminar tots els prejudicis d’existeixen entorn a d’ells, ja siguen per motius de religió, origen o color de pell i oferir-los un espai d’esplai, alegria i companyerisme que propicie, des del llenguatge universal de l’esport, el seu benestar i integració.