Formarà part, com a un contingut més, del currículum de Secundària i de Batxiller per a la asignatura d’Educació Física.