Colpbol feb

OBJECTIUS

 • Conéixer el Colpbol, el seu origen, bases pedagògiques i característiques fonamentals.
 • Distingir les regles principals del joc.
 • Dotar als especialistes de l’Educació Física i l’esport d’estratègies didàctiques per a la iniciació del Colpbol en l’escola o club.
 • Experimentar la progressió didàctica per a la introducció del Colpbol.
 • Practicar el joc del Colpbol.

CONTINGUTS

 • El Colpbol. Origen i bases pedagògiques.
 • Elements tecnicotàctics del Colpbol.
 • Reglament del Colpbol.
 • Didàctica de l’ensenyança del Colpbol.
 • Pràctica del Colpbol

HORES

 • De 5 hores a 40 hores.

L’Associació Esportiva Colpbol oferix diferents opcions de formació en format curs, taller o jornada didacticotècnica amb continguts de tipus teòric i pràctic i ús de les TIC. Prenen especial importància els aspectes reglamentaris (coneixement pràctic de la normativa- Reglament Oficial del Colpbol), els fonaments tècnics i tàctics del joc, el treball de condició física lligat a la pràctica del mateix i el vessant didàctic, basada en una metodologia vivencial i lúdica, amb els principis i progressions didàctiques definides en el manual “El Colpbol, un esport integrador i igualitari” (Ed. Carena, 2010)

SOL·LICITUT DE CURS

Per sol·licitar una jornada o curs, fes clic en la secció “Contacte” i ompli el formulari.