Diferents articles arrepleguen la notícia d’inclusió del colpbol en el currículum de la Comunitat Valenciana: