El Programa Integral d’Esport Escolar de Segovia inclou la pràctica del ColpBol.