En poc més de 10 anys el colpbol s’ha estès entre els escolars valencians com una pràctica esportiva

d’equip basada en la coeducació i la igualtat de gènere, la cooperació elevada a la seua màxima expressió i la integració de tots i totes.

Setembre obri el curs escolar i amb ell alça el teló una nova temporada de colpbol. Un nou any i el mateix repte: educar l’alumnat a través de l’activitat física i l’esport des de la pràctica i les competicions d’una concepció de modalitat esportiva que conjuga harmònicament els propis valors agonístics i fisicocompetitius de l’esport amb uns fonaments i principis verdaderament educatius.
El colpbol s’ha consolidat com la pràctica esportiva d’equip on la coeducació i la igualtat de gènere, la cooperació elevada a la seua màxima expressió i la integració de tots i totes en la seua pràctica són eixos essencials i propòsits abastables. Naix com una aposta personal del professor d’Educació Física i assessor del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de Sagunt, Juanjo Bendicho, que parteix de la inquietud, l’inconformisme i la pròpia reflexió com a educador, amb la pretensió de donar una resposta pràctica i eficaç a les limitacions educatives, detectades des de l’experiència, en l’aplicació a l’ensenyament dels esports d’equip més clàssics.
Massa vegades la manca d’una cooperació real i efectiva, la discriminació sexista, la selecció per nivell de competència i al remat la satisfacció amb la pràctica de l’esport de només uns pocs han sigut elements comuns en el processos d’ensenyament-aprenentatge d’estes activitats.
El colpbol trenca amb aquests handicaps perque les seues característiques pròpies donen una alternativa que sense desnaturalitzar ni desvirtuar les característiques inherents a qualsevol esport: activitat física, enfrontament motriu, competició, reglamentacióÉ fa emergir d’una forma natural una sèrie de valors que milloren i solucionen estes problemàtiques.
Al colpbol mai cap jugador o jugadora pot crear joc per si sol/a, en cap circumstància pot ser individualista i egoista, ja que necessita sempre, al ser un joc al primer toc, l’ajut continu i imprescindible dels companys i companyes; el joc és solidari al cent per cent; per altra banda el colpbol trenca amb la separació en la pràctica esportiva de xics i xiques, així com amb la discutible dicotomia entre activitats i esports “masculins” i activitats o esports “femenins” i l’arrelament de creences d’aquest tipus.

Trenca la separació entre xics i xiques
El colpbol és un esport originàriament mixte i amb una pràctica compartida amb potencials possibilitats similars d’èxit i de lideratge, independentment del sexe. El joc és senzill, extremadament motivador i dinàmic, fomenta l’autoestima de tots els participants, en sentir-se útils i necessaris i en acumular èxits motrius que desenvolupen la pròpia sensació de competència, i promou la creativitat i un ample ventall de valors socialitzadors molt positius com ara la cohesió de grup, la solidaritat, el sentiment de pertanyença, la percepció d’importància en l’equipÉ
En definitiva una idea amb una clara filosofía basada en el binomi esport-educació, compromés amb l’esport com un extraordinari instrument formatiu no només de l’àmbit estrictament motriu sinó també de les esferes afectiva, social i cognitiva de l’alumnat.